loei1.go.th/namkham/ita/ita2563


ข่าวกิจกรรม

 • วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 10
  ส่ง 22 ก.ย. 2563 20:46 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
 • นวัตกรรม: การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาความพร้อมทางคณิตศาสตร์สำหรับเด็กอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านน้ำแคม  การจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการฝุ่น PM 2.5 
  ส่ง 14 ก.ย. 2563 08:14 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
 • ประกาศวันสอบกลางภาค 1/2563
  ส่ง 12 ก.ย. 2563 00:57 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
 • วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8
  ส่ง 11 ก.ย. 2563 00:55 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
 • วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7
  ส่ง 11 ก.ย. 2563 00:54 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • บทความไม่มีชื่อ 1. ประกาศจัดซื้อ เรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสมุด2. ประกาศจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบฯ
  ส่ง 23 ส.ค. 2563 19:49 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น