ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  • แนวปฏิบัติในวันเปิดเทอม
    ส่ง 29 มิ.ย. 2563 08:39 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
  • กำหนดการเปิดภาคเรียน
    ส่ง 17 มิ.ย. 2563 22:53 โดย โรงเรียนบ้านน้ําแคม อําเภอท่าลี่
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวกิจกรรม


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


โปรแกรมพื้นฐานทางการศึกษา

http://training.obec.go.th/#/Login
https://portal.bopp-obec.info/obec62/
http://data.bopp-obec.info/emis/index_area.php?Area_CODE=2701
http://www.dltv.ac.th/
http://www.dlit.ac.th/home.php
http://203.159.157.29/set_index/
http://bobec.bopp-obec.info/
คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น